2019-2020 Eğitim-Öğretim Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Takvimi ve Kriterleri

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" in Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı`nın 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler ile belirlenen öncelikli alanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu`nun 30.01.2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yürütme Kurul Kararı İçin tıklayınız