Hakkımızda

Yükseköğretimde uluslararasılaşma basit ve açık tanımlamayla; “uluslararası boyutun yükseköğretim kurumunun öğretme, araştırma ve hizmet fonksiyonuna sistematik olarak dahil olma süreci” olarak tanımlanmaktadır. Uluslararasılaşma; üniversitelerin bölgesel ve küresel konumunu güçlendirmenin yanında tek-tip üniversite anlayışının değişmesine, üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma kalitesinin artmasına katkı sağlayarak yükseköğretim anlayışını zenginleştirmektedir.Uluslararasılaşma sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için sağlıklı bir biçimde işleyen bir uluslararasılaşma stratejisinesahip olmak gerekmektedir. Bu stratejide uluslararası öğrenciler, uluslararasılaşma sürecinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Benzer şekilde uluslararası misafir araştırmacılar için uygun akademik ortamlar oluşturabilmek, misafir araştırmacıların ders verebilmelerini ve araştırma faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik etmek üniversitelerin uluslararasılaşmasında büyük önem kazanmıştır.Uluslararasılaşma stratejilerini etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulayan, yükseköğretim sisteminde uluslararasılaşma alanında yeni oluşan ve gelişen koşullara hızla uyum sağlayan, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin uluslararasılaşmasına en üst düzeyde katkı sağlayan bir koordinatörlük olmaktır.