Tüm Personeller

Esra Ericekli
esraguney@karatekin.edu.tr
Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim)