2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Kararı

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan "Mevlana Değişim Programı`na İlişkin Yönetmelik" ve 07.07.2011 Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı`nda kabul edilen "Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" uyarınca;

Mevlana Değişim Programının 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılmayacağı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu`nun 02.11.2022 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yayınlanma Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı