Etkinlikler

2023 Faaliyet Raporumuz yayınlanmıştır.

2021 Faaliyet Raporumuz yayınlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Mevlana Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı - 03/03/2014

Koç Otel’de düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak AB Bakanlığı Ulusal Ajansı’ndan Erasmus+ Programı için Uzman Yardımcısı Gülün Gözde Tümkan, Mevlana Değişim Programı için Yükseköğretim Kurulu’ndan Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük, Uzman Abdullah Gülşen ve Akademik Uzman Deniz Salman katıldı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, Prof. Dr. Rıza Gürbüz, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Beşirli ile Erasmus ve Mevlana Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Harun Yakışık’ın da hazır bulunduğu toplantının sabah oturumunda Uzman G. Gözde Tümkan, Erasmus+ Programının esasları ile ilgili akademisyenleri bilgilendirdi. Programın temel amacının kişilerin becerilerinin ve nihai olarak istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi, eğitim-öğretim sistemlerinin modernizasyonunun desteklenmesinin amaçlandığını belirten Tümkan, mevcut 7 program (Erasmus, Hayatboyu Öğrenme, Leonardo Da Vinci, Comenius ve Grundtvig Programları), Youth in Action (Gençlik Programları) ile 5 uluslararası işbirliği programının (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkeler İşbirliği Programı) tek bir program altında toplanarak daha fazla işlevsellik kazandırıldığının altını çizdi.


Öğlen yemeğinden sonra yapılan ikinci oturumda Yükseköğretim Kurulu’ndan konuşmacı olarak katılan Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük, Mevlana Değişim Programının, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir program olduğunu, 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önünü açtığını belirtti. Özlük, diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bu değişim programı bünyesindeki hareketliliğin bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsadığının altını çizdi.Yükseköğretim Kurulu’nun başka bir değişim programı olan Farabi Değişim Programı hakkında da bilgi veren Özlük, Programın, Yükseköğretim Kurumları arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olduğunu vurguladı. Farabi Değişim Programının, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçladığını belirtti.

Koç Otel’deki toplantının ardından konuşmacılar 100.Yıl Kültür Merkezi’nde de programlar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.